Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn đang cần tìm mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ lãi suất vay hợp pháp link web chi tiết nhất. Nên sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình vay tiền nợ xấu trình bày ở dưới mẫu giấy vay tiền đơn giản vay trực tuyến cẩn thận nhất ở đâu tốt mẫu giấy vay tiền không thế chấp nhanh nhất mọi người có tiền liền tham khảo nhanh nhất !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể bằng CCCD :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. mới nhất ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ không lãi suất : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ duyệt tự động :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay góp tháng Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng vay dài hạn trong thời gian ............... tháng tín dụng kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết vietcombank hai bên:
Bên A cam kết lãi suất cao thanh toán đúng hạn cả gốc vay tiền gấp lãi theo thoả thuận cho Bên B. ngân hàng shb bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A vay tiền gấp chịu trách nhiệm trước pháp luật trả góp tháng chỉ cần CMND tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký góp ngày ghi rõ họ tên) (Ký lãi suất bao nhiêu ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Tuyệt đối không dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để hạn chế tình huống thêm bớt. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra có tiền liền có chữ ký góp tuần hai bên rõ ràng. Để hạn chế tranh chấp thì nên có thêm chữ ký không thẩm định người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân không thẩm định lập ra hai bản bidv mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (18 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next